Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

JAKÉ ÚDAJE JAKO SPRÁVCI ZPRACOVÁVÁME?

Registrace, vyplnění formuláře a odeslání kontaktního či poptávkového formuláře:

  1. Vaše jméno a příjmení
  1. Váš e-mail
  1. Telefonní číslo (Budeme vás kontaktovat v případě individuální nabídky.)
  1. Předmět zprávy
  1. Vaše zpráva
  1. DALŠÍ NEPŘÍMÉ ÚDAJE
  1. IP adresa
 1.  
   Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 2.  
   Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek.

KDY NENÍ POTŘEBA DÁVAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely: Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu. Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE SPRAVUJEME A JAK DLOUHO?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění. Kontaktní a poptávkový formulář – údaje z formuláře sbíráme za účelem společného jednání a možnosti vytvoření nabídky či reakce na váš dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy nebo nejdéle po dobu 1 roku od zaslání vaší zprávy, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu pomocí aktivní interakce – například zaškrtnutím příslušného pole, pokračování v úkonu vedoucí k odeslání dat, potvrzením příslušného tlačítka nebo na základě oprávněného zájmu.

JAK JSOU MÉ ÚDAJE CHRÁNĚNÉ?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.).

KDO VŠECHNO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem ve smyslu ZOOÚ, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další subjekty (jako zpracovatelé nebo správci).

Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), pouze však v rozsahu, který je nutný, pro splnění smlouvy. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  • Požadovat po nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – přejete-li si smazat svůj účet, napište nám, Váš účet bude smazán se všemi údaji bez jakékoli archivace a dostanete od nás potvrzení.
  • Požadovat přenesení údajů.
  • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

    

  • Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.