Formulář "kontakty"

Zpracování údajů při odeslání dotazu skrze kontaktní formulář 

 1. Jan Vavřín, se sídlem Studenec 184, 675 02 Koněšín, IČ 75256746, nebo firma Honza Vavřín s.r.o. IČ 08849773 (dále jen „Správce“), provozovatel webové stránky www.honzavavrin.cz, jako správce osobních údajů zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v případě vaší poptávky zboží nebo služeb prostřednictvím kontaktního formuláře následující osobní údaje:
  • jméno příjmení/ firmu,
  • emailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • počet dětí,
  • rok narození,
  • povolání,
  • text zprávy, odpovědi na otázky, příjmy a výdaje a další.
 2. Jméno/ firmu, emailovou adresu, telefonní číslo,počet dětí, rok narození, povolání a text zprávy, odpovědi na otázky, příjmy a výdaje a další. Je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:
  • Honza Vavřín s.r.o. IČ: 08849773 a jeho dceřiné společnosti (odkaz)
  • www.station.cz. - správce webu a webhosting.
  • NE-KLAM-NE s.r.o. IČ: 08086699 - www.neklam.cz 
  • Labtechnic - CEM s.r.o. IČ: 06577962 - www.labtechnic.cz
  • Případně další poskytovatelé služeb, které však v současné době Správce nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.