Desatero

Zapamatuj si - pro úspěch tyto body.

Čím dříve si je budeš pamatovat jako báseň a čím více si báseň budeš básnit při dalších dílčích rozhodnutích, tím rychleji se budeš schopen posouvat k finančním cílům, osobním cílům, citovým cílům a k cíli naladit se do skvělé nálady.

- Sami to nezvládneme, natož v osobním životě.

- Vyslechněme si druhého, ale rozhodujme se o všem podle sebe, podle svého pocitu.

- Nebojme se změnit se nebo změnit prostředí či své návyky.

- Je třeba být k sobě samému/k sobě samé maximálně upřímný. O své náladě. O svých plánech a o všem a ve všem.

- Nedělejme úplně všechno. Naučme se sami lehčí činnosti nebo odborné činnosti. Tak, abychom měli trošku praxe, kterou zvládněme v měsících sebe - učení se . Poté najděme někoho dalšího, který je v praxi lepší než my, vyberme si jej sami. Potom On/Ona bude činnost zvládat ještě lépe, než vy sami dokážete. A bude vaším přínosem.

- Věřme jen výsledku, výsledkům domluv ... Slovních, Písemných,

Časových ... Věřme po spatření výsledků,  jejich plnění.

- Jděme si ihned pro pocity, které chceme, konejme dnes. Konejme po krátkém zvážení, ideálně po zodpovězení si této podobné otázky: "Má to smysl, souzní to s mým  "já" a s mnou samým?, s mojí vizí? "

- Všechen čas dávejme hlavně sobě a svým cílům.

- Buďme ve střehu, pozorujme svět, jak se mění a přizpůsobme se mu jako voda tvaru nádoby, tak aby jsme byl v klidu a pohodě. Všechno je pouze dočasné Sejme vědomě, ať sklízíme tak, jak dnes pocitově sejeme, jak to chceme.

- Místo slz raději tvořme a smějme se. Mějme velmi často jen výtečné nálady. Samy se denně smějme.