Modrozelená úspora

Modrozelená úspora

Jak to celé probíhá a co vlastně nabízíme?

Realizujeme myšlenku "modrozelenou úsporám" a spolupracujeme v této oblasti s akciovou společností Optimal-energy a.s. .

Modrozelenou úsporám?

Snažíme se snížit spotřebu na všech energetických výstupech objektu/ů, abychom naplnili náš společný cíl - snížili energetickou náročnost objektu/ů na minimum a tím býti ohleduplnější k naši matce Zemi, tím vlastně být milí i k sobě. (menší množství CO2 v ovzduší <oxidu uhličitého>)

Na schůzce, která probíhá přímo u vás doma nebo ve vaši firmě, si vás nejdříve vyslechneme a poté se budeme hodně ptát. Jakmile budeme mít zodpovězeny všechny potřebné otázky, na nějaký čas se odmlčíme.

V době mezi první a druhou schůzkou zpracujeme návrhy řešení podle vašich možností a přání a vše spojíme s realitou (nabídka trhu).

Voda

Veřejné přípojky vodovody.

Jak zaplatit vodárnám méně za vodné a stočné na vodě díky chytrým spořičům.

Domácí studny, vodárny.

Proč i studna v osobním vlastnictví má náklady, které se dají snížit chytrými spořiči.

Voda ze studny přináší také potřebu dalších energií – elektřiny, která nám vodu pomocí čerpadla vytáhne do tlakové nádoby a elektřiny nebo zemního plynu na ohřev teplé vody.  Na první pohled se to nezdá - víme.

Topení

Spotřeba energie na samotném topení bude také na programu našeho setkání a podle toho, jaké topení využíváte ("elektrické, plynové, dálkové"), nabídneme možnosti úspory za rozumnou cenu.

Elektřina & Zemní Plyn

 

Ano, na našem setkání vám budeme kontrolovat i cenu elektřiny a zemního plynu a podíváme se také na celkové nastavení odpovídající dodavatelské a distribuční části.

Co to je obchodní složka energie ?

Tuto část ceny platíme společnostem, které nám posílají vyúčtování. Jejich zisk se skládá z rozdílu ceny, za kterou energii nakoupili a ceny, za kterou nám energii prodali.

Co to je distribuční složka energie ?

Tuto část ceny platíme za údržbu samotného elektrického vedení nebo plynového potrubí.  Podle toho, v jaké oblasti bydlíme, máme přiděleného příslušného distributora.