Infra topné fólie

Srovnejte si roční náklady na vytápění

Vytápění tepelným čerpadlem, plynem, tuhými palivy nebo topnou folií?

Srovnání nákladů na vytápění stejného rodinného domu.   

Náklady A: Průměrné přímé roční náklady na topení (perioda 6 let – teplovodní topné soustavy běžně vyžadují minimálně každých 4 až 6 let menší nebo větší opravy nad rámec standartního servisu), bez rozpočítané ceny investice na dobu obvyklé životnosti topné soustavy.

Náklady B: roční rozpočítaná cena investice na dobu obvyklé životnosti topné soustavy předmětného typu.

Parametry výpočtu: střední klimatická oblast, rodina s dětmi, tepelná ztráta 7 kW (47 W/m2), podlahová plocha 150 m2, objem budovy 405 m3, intenzita výměny vzduchu 0,4 h-1, délka topného období 180 dnů.

Použitá metodika: Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii

TEPELNÉ ČERPADLO

35 810 Kč

 • Náklady A: 14 393 Kč
 • Náklady B: 21 417 Kč
 • Náběh tepla: středně rychlý
 • Obsluha: jednoduchá
 • Regulace: složitá
 • Údržba: komplikovaná
 • Životnost: tepelné čerpadlo 20 let, otopná soustava 20 let

PLYN

35 333 Kč

 • Náklady A: 19 250 Kč
 • Náklady B: 16 083 Kč
 • Náběh tepla: středně rychlý
 • Obsluha: jednoduchá
 • Regulace: složitá
 • Údržba: komplikovaná
 • Životnost: kotel 12 let, otopná soustava 20 let

DŘEVĚNÉ BRIKETY

30 155 Kč

 • Náklady A: 14 988 Kč
 • Náklady B: 15 167 Kč
 • Náběh tepla: pomalý
 • Obsluha: složitá
 • Regulace: složitá
 • Údržba: jednoduchá
 • Životnost: kotel 12 let, otopná soustava 20 let

HNĚDÉ UHLÍ

25 671 Kč

 • Náklady A: 9 504 Kč
 • Náklady B: 16 167 Kč
 • Náběh tepla: pomalý
 • Obsluha: složitá
 • Regulace: složitá
 • Údržba: jednoduchá
 • Životnost: kotel 15 let, otopná soustava 20 let
TOPNÁ FOLIE

18 021 Kč

 • Náklady A: 14 271 Kč
 • Náklady B: 3 750 Kč
 • Náběh tepla: rychlý
 • Obsluha: jednoduchá
 • Regulace: dokonalá
 • Údržba: žádná
 • Životnost: více než 40 let
 • VAŠE VOLBA 

 Chci nabídku na realizaci 

POPIS SYSTÉMU MAXECO

V čem jsou topné fólie jiné?

Většina klasických topných soustav využívá fyzikální jev nazývaný konvekce, který označuje proudění tepla prostřednictvím kapaliny nebo vzduchu. Při konvekci dochází ke ztrátám a zpoždění. Topné fólie konvekci nevyužívají. Předávají energii IR zářením SÁLÁNÍM. U tohoto fyzikálního jevu dopadá energie na předmět, který je ohříván, okamžitě, bez časového prodlení a se zanedbatelnými ztrátami. Dochází k rychlému náběhu pocitu tepla a šetření spotřeby energie.

U topných fólií se elektrická energie v uhlíkových vláknech proměňuje v infračervené vlny, které pak ohřívají naše těla. Je to jako opalovat se na horách, na sněhu, jen tak v plavkách i když je teplota okolního vzduchu pouhých 5°C.

Topná folie je vaše vlastní Slunce v domě

Největší výhodou fólií je samoregulační schopnost, která snižuje náklady na vytápění.  Tato schopnost je založena na principu proudového odporu. Když se zvyšuje teplota fólie, zvyšuje se i elektrický odpor.

Kde se může fólie použít?

Topná fólie je vhodná jako základní topení nebo v případě potřeby jako doplňkové topení ve všech typech budov. Je použitelná v bytech, v domech, v hotelech, restauracích, kavárnách, v obchodech, v kancelářích, v mateřských školách, v nemocnicích, na chatách, ve sportovních zařízeních a v zemědělských stavbách. Spolehlivé a ekonomicky výhodné vytápění poskytuje zdravé teplo všude tam, kde ho lidé potřebují.

Proč použít topnou fólii ?

 • nízké pořizovací a provozní náklady, rychlá montáž
 • maximální pohodlí (rychlý náběh tepla, protiplísňové a antibakteriální účinky, vysuší mokré stěny, lepší kvalita vzduchu)
 • 10 let záruka, dlouhá životnost, nevyžaduje žádnou údržbu
 • když plánujete výstavbu, nebo rekonstrukci rodinného domu, bytu, průmyslové haly, obchodního provozu, nebo prostoru pro zvířata
 • když si chcete zjednodušit život a už vás nebaví běhat kolem kotle, platit údržbu a využívat stávající zdroj topení na pouhých 50 %
 • když se starý kotel poroučí, nebo když jeho náklady na údržbu překročí míru jak ve vysávání peněz, tak i mrhání vzácným časem

Kde použít topné fólie ?

 • rodinné domy a byty
 • koupelny
 • průmyslové provozy
 • obchodní prostory
 • v zahřívání terárií a při chovu užitkových zvířat

Kde můžu instalovat topné fólie ?

 • podlaha
 • strop
 • stěna
 • pod všechny druhy krytin (laminát, dlažba, koberec, sádrokarton a mnohé další)

Instalaci a montáž topných systémů: Smí provádět pouze certifikovaní montéři, vyškolení pro tuto práci.    Členství: MAXECO je člen Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o. s.

Topné folie 3. generace

Teplo do vašeho domova

V čem jsou topné folie jiné? Většina klasických otopných soustav využívá fyzikální jev nazývaný konvekce, který označuje proudění tepla prostřednictvím kapaliny

nebo vzduchu. Při konvekci dochází ke ztrátám a zpoždění. Topné folie konvekci nevyužívají. Předávají energii IR zářením sáláním. U tohoto fyzikálního jevu dopadá energie na předmět, který je ohříván, okamžitě, bez časového prodlení a se zanedbatelnými ztrátami. Dochází k rychlému náběhu pocitu tepla a šetření spotřeby energie.

Sálání denně cítíme od našeho Slunce, které je zdrojem veškerého života na Zemi. Z něj sálá infračervené záření, které našemu tělu dodává tepelnou energii. Topná folie sálá dlouhovlnné infračervené záření označované jako IR-C s vlnovou délkou 3-100 μm bez viditelného podílu světla. Toto vlnění prochází vzduchem bez jakýchkoliv zábran a mění se na tepelnou energii až po dopadu na plochu předmětů, jako jsou stěny domu, nábytek, ale i lidské tělo.

Samoregulační fólie mají mnohé výhody

Vyplatí se je instalovat i u Vás doma

 • tenká, jen 0,5 mm silná fóliová technologie systému vyhřívání na základě dlouhovlnného IR záření
 • zdravé teplo, biologicky optimální pro organizmus člověka
 • prokazatelné antibakteriální a protiplísňové účinky
 • vysušuje vlhké zdi
 • zlepšení kvality vzduchu, bez nežádoucího elektromagnetického záření
 • široké spektrum využití
 • výrazná úspora energie
 • rychlost montáže a demontáže
 • dlouhá životnost, více jak 40 roků
 • vysoká rychlost náběhu na požadovanou teplotu – od 15 min.
 • záruka 15 let
 • samoregulační, schopná samostatně a automaticky přizpůsobit teplotu povrchu
 • bezpečnější, schopná dlouhodobého provozu do teplot až 160 °C
 • vodotěsná, použitelná i do exteriéru

Samoregulace

Největší výhodou fólií je samoregulační schopnost, která snižuje náklady na vytápění.  Tato schopnost je založena na principu tepelného odporu. Když se zvyšuje teplota fólie, zvyšuje se i elektrický odpor. Podle Ohmova zákona pak klesá proud, což má za následek snížení příkonu a tím i spotřebu elektrické energie.  Elektrický proud prochází vrstvou molekul uhlíku, které jsou v nosném polymeru. Ve studeném stavu se nachází těsně vedle sebe a s narůstající teplotou se molekuly od sebe vzdalují. Tím roste odpor elektrického proudu a klesá výkon (viz obr. č. 1).

Samoregulace fólií zajišťuje úsporu elektrické energie až o 27 %. Tato úspora spočívá v tom, že se už před dosažením nastavené teploty na termostatu s rostoucí teplotou fólie začíná snižovat proud a tím i příkon. Říkáme tomu modulace. Princip modulace je znázorněn na grafu č. 1. K dispozici máme fólie s modulací do 25 % a do 50 %.

Použití samoregulace má také tu výhodu, že předchází nežádoucímu přehřátí nášlapné vrstvy v případě překrytí izolantem (designový koberec, komoda apod.). Při plánování uložení fólií máme volnější ruku s rozmístěním nábytku. Dokážeme předcházet, tzv. „studeným dírám“ při pozdějším přemístění nábytku apod.

Princip přechodu mezi teplým a studeným stavem 

Foto ( vzorek )