Energetický regulační úřad (ERÚ)

Stát a jeho zastoupení na trhu energií.

Energetický regulační úřad - ERÚ, je orgánem státní správy. Jde o subjekt, který vznikl v roce 2001.  Má na starosti výkon regulace na českém energetickém trhu. Bližší informace, do jaké míry ERÚ ovlivňuje ceny zemního plynu a elektrické energie a jaké jsou jeho kompetence ve vztahu ke spotřebitelům energií (klik).