ENERGIE

kontakt:

Honza Vavřín +420 773 555 343, optimalenergy@honzavavrin.cz

Jakub Stančík +420 728 650 314, stancik.jakub@email.cz

Jan Malčánek +420 774 557 756, jan.malcanek@gmail.com

 

Energie - úsporám !

Energii a její efektivní používání dnes řeší skoro každý. Kdo ne, už má nejspíše energie vyřešené, aspoň si to myslí.

Dole v textu se dozvíte zajímavé informace, které se stejně jako pravda dnes už moc nenosí.

Předem chceme, aby jste věděli, že v energetické oblasti nejsme rozhodně nejlacinější variantou. Myšlenka naši služby je založena na kvalitě. Tedy ne vždy je možné se dostat na ty nejnižší ceny, ale na nízké už ano. Cena je o kvalitě a kvalita mnohdy o životnosti zařízení. Naše služba není zadarmo. Budeme jí chtít zaplatit. Je potom na vás, zda nám dáte doporučení na své přátelé nebo procenta z úspor, kterou s námi získáte.

Jak to celé probíhá a co vlastně nabízíme?

Realizujeme myšlenku "modrozelenou úsporám" a spolupracujeme v této oblasti s akciovou společností Optimal-energy a.s. .

Modrozelenou úsporám?

Snažíme se snížit spotřebu na všech energetických výstupech objektu/ů, abychom naplnili náš společný cíl - snížili energetickou náročnost objektu/ů na minimum a tím býti ohleduplnější k naši matce Zemi, tím vlastně být milí i k sobě. (menší množství CO2 v ovzduší <oxidu uhličitého>)

Na schůzce, která probíhá přímo u vás doma nebo ve vaši firmě, si vás nejdříve vyslechneme a poté se budeme hodně ptát. Jakmile budeme mít zodpovězeny všechny potřebné otázky, na nějaký čas se odmlčíme.

V době mezi první a druhou schůzkou zpracujeme návrhy řešení podle vašich možností a přání a vše spojíme s realitou (nabídka trhu).

Voda

Veřejné přípojky vodovody.

Jak zaplatit vodárnám méně za vodné a stočné na vodě díky chytrým spořičům.

Domácí studny, vodárny.

Proč i studna v osobním vlastnictví má náklady, které se dají snížit chytrými spořiči.

Voda ze studny přináší také potřebu dalších energií – elektřiny, která nám vodu pomocí čerpadla vytáhne do tlakové nádoby a elektřiny nebo zemního plynu na ohřev teplé vody.  Na první pohled se to nezdá - víme.

Topení

Spotřeba energie na samotném topení bude také na programu našeho setkání a podle toho, jaké topení využíváte ("elektrické, plynové, dálkové"), nabídneme možnosti úspory za rozumnou cenu.

Elektřina & Zemní Plyn

 

Ano, na našem setkání vám budeme kontrolovat i cenu elektřiny a zemního plynu a podíváme se také na celkové nastavení odpovídající dodavatelské a distribuční části.

Co to je obchodní složka energie ?

Tuto část ceny platíme společnostem, které nám posílají vyúčtování. Jejich zisk se skládá z rozdílu ceny, za kterou energii nakoupili a ceny, za kterou nám energii prodali.

Co to je distribuční složka energie ?

Tuto část ceny platíme za údržbu samotného elektrického vedení nebo plynového potrubí.  Podle toho, v jaké oblasti bydlíme, máme přiděleného příslušného distributora.

Stát a jeho zastoupení na trhu energií.

Energetický regulační úřad - ERÚ, je orgánem státní správy. Jde o subjekt, který vznikl v roce 2001.  Má na starosti výkon regulace na českém energetickém trhu. Bližší informace, do jaké míry ERÚ ovlivňuje ceny zemního plynu a elektrické energie a jaké jsou jeho kompetence ve vztahu ke spotřebitelům energií (klik).